EU

Više o projektu

Projekt Mreža pomoći hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata kroz projektne aktivnosti, edukativne i informativne radionice, omogućuje pripadnicima ciljne skupine stjecanje novih znanja i vještina te time jača njihovu pozicija na tržištu rada, ali i doprinosi borbi protiv njihove društvene i socijalne isključenosti. Pružanjem izvaninstitucionalnih usluga kao što su pomoć u kući, psiho-socijalne usluge, usluga prijevoza i pratnje pri uključivanju u društvene aktivnosti te u svrhu obavljanja liječničkih pregleda, terapija i kontrola, podiže se kvaliteta življenja ciljne populacije u cjelini.


Osnovni podaci o projektu:

Korisnik projekta:

Županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije

Ciljana skupina:

Vrijednost projekta:

1.733.981,55 kn

Sufinanciranje Europske unije:

1.473.884,32 kn

Vrijeme provedbe projekta:

24 mjeseca:02.2019.-02.2021.

Posredničko tijelo 1. razine:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Posredničko tijelo 2. razine:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Partneri u projektu:

Ciljevi projekta:

Povećanje kvalitete života hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata kroz edukaciju, informiranje, druženje, aktivno starenje i pružanje izvaninstitucionalnih usluga

Specifični ciljevi projekta su:

Lokacija projekta:

Krapinsko-zagorska županija s posebnim naglaskom na korisnike iz ruralnih krajeve županije s nižim stupnjem razvoja

Svrha projekta:

Opravdanost projekta:

Analizom projekata, koje provode udruge proistekle iz Domovinskog rata, utvrđeno je da udruge nemaju ljudskih, materijalnih ni organizacijskih kapaciteta za pripremu i organizaciju kvalitetnih projekata, koji bi za cilj imali povećanje kvalitete življenja ciljne populacije.

Postojeći ljudski resursi svode se na 2-3 aktivne osobe, većinom zastarjelih socio-društvenih vještina, udruge ne surađuju u dovoljnoj mjeri. Udruživanjem i dodatnom edukacijom postojećih resursa provodit će se kvalitetniji programi i projekti.

Nedostupnost raznih socijalnih, zdravstvenih i drugih usluga (84% hrvatskih branitelja živi izvan gradova u ruralnim dijelovima županije) što dovodi do lošeg zdravstvenog stanja i opće apatije ciljne populacije

Elementi projekta:

PE 1 - Pružanje usluga psihosocijalne pomoći

PE 2 - Pružanje usluga u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti

V - Promidžba i vidljivost

PM - Upravljanje projektom i administracija


PE 1 - Pružanje usluga psihosocijalne pomoći

Informatičke radionice:

6 radionica, svaka radionica traje 3 dana s 5 pripadnika ciljne skupine

Motivacijske radionice:

10 radionica s ukupno 100 sudionika

Psihološke radionice:

21 radionica s 10 pripadnika ciljne skupine po radionici od kojih je 5 radionica održano s psihologom i hipnoterapeutom te 16 radionica s hipnoterapeutom

Kreativno - umjetničke radionice:

10 radionica s 3 pripadnika ciljne skupine po radionici ( 1 radionica mjesečno kroz 10 mjeseci )

Likovne radionice

5 radionica s 5 pripadnika ciljne skupine po radionici

Radionice fotografije

5 radionica s 5 pripadnika ciljne skupine po radionici

Sportsko - rekreacijske radionice

26 aktivnosti s 24 pripadnika ciljne skupine po aktivnosti ( belot, pikado, šah, streljaštvo, planinarenje, biliar i sl. )

Komunikacijske vještine

6 radionica za ukupno 50 pripadnika ciljne skupine


PE 2 - Pružanje usluga u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti

Pružanje usluga pomoći u kući

Poslovi pomoći pri obavljanju fizičkih poslova, kućanskih poslova, čišćenja stambenog prostora

Prijevoz i pratnja na liječničke preglede, kontrole i terapije

Prijevoz korisnika na društvena događanja ( Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata )

Za potrebe prijevoza biti će nabavljeno kombi vozilo te ostali potrebni materijali i alati za provedbu projektne aktivnosti

Rezultati projekta:

 1. Održane su 83 radionice s ukupno više od 1044 sudionika, pripadnika ciljne skupine
 2. Educiran je djelatnik za hipnoterapeuta
 3. Kupljena je neophodna informatička oprema za potrebe provedbe radionica
 4. Kupljena je oprema za pružanje pomoći u kući
 5. Nabavljene su dnevne tiskovine
 6. Nabavljena je oprema za sportsko-rekreativne aktivnosti
 7. Kupljeno je putničko kombi vozilo za prijevoz sudionika projekta
 8. Zaposlene su 2 osobe za pomoć u kući
 9. Izrađena je web stranica projekta
 10. Izrađeni su promotivni materijali
 11. Tiskana je edukativna brošura o projektu
 12. Održane su tiskovne konferencije, objavljeni oglasi u novinama, radio i tv emisije
 13. Zaposleni su voditelj projekta i administrator
 14. Izrađen je akcijski plan projekta
 15. Izrađen je komunikacijski plan projekta
 16. Održana su 4 partnerska sastanka
 17. Izvršena su 2 vrednovanja pružatelja usluga

Održivost rezultata:

Provedbom projektnih aktivnosti ojačati će se ljudski kapaciteti, članovi udruge koji su ujedno i pripadnici ciljne skupine, za nastavak provedbe radionica sa svojim članovima i nakon završetka projekta. Kroz projekt ostvaruju se preduvjeti za kontinuiran rad s korisnicima, kontinuirano pružanje potrebnih usluga (psiholoških radionica, motivacijskih radionica, i sl.) te se omogućuje druženje pripadnika ciljnih skupina, a što predstavlja važnu izvaninstitucionalnu uslugu koja će se provoditi i nakon završetka projekta. Nabavljeno vozilo, nositelj projekta će i po završetku projekta koristiti sa svrhom pružanja usluga prijevoza svojim članovima tj. hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata u obavljanju liječničkih pregleda, terapija, kontrola i uključivanja u druge društvene aktivnosti. Nakon završetka projekta kupljena oprema ostaje na upravljanje i korištenje provoditelju projekta koji će osigurati dovoljan broj djelatnika i sredstava za održavanje i daljnji razvoj. Osim navedenoga, pozitivna iskustva stečena provedbom projektnih aktivnosti biti će dostupna organizacijama koje se namjeravaju baviti pružanjem izvaninstitucionalnih usluga putem interaktivne internetske stranice te putem promotivne edukativne brošure koju će provoditelj projekta tiskati.

Za više informacija o EU fondovima:

www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr

Partneri na projektu

Pasica

Kontaktirajte nas

I uključite se

Kontaktirajte nas