EU

Zabok

Datum: 22.05.2019.

Zaposlene su dvije osobe u PE 2 Pružanje usluga u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti koje će se skrbiti za 10 hrvatkih branitelja kojima je pomoć potrebna (pomoć u kući: čišćenje, pospremanje, kuhanje te usluge prijevoza: prijevoz do liječnika, društvenih i socijalnih usluga).

Galerija