EU

Sklapanje ugovora - Savate Đidara

Mjesto: Zabok

Opis: Sklopili smo ugovor sa suradničkom organizacijom Savate Đidara o korištenju dvorane sa spravama za vježbanje u kojoj hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji mogu vježbati uz stručno vodstvo licenciranih trenera. Termini su: ponedjeljak, srijeda i petak od 19 -21 sat.