EU

Zovi, samo zovi.

Mjesto: Zabok

Opis: U sklopu projekta "Zovi, samo zovi" snimljeni su video sadržaji za psihilošku podršku našim korisnicima. Video uradci sastavljeni su od strane terapeuta brze transformacije Zlatke Sever, a svrha im je korisnicima pojasniti kako i na koji način se nositi sa svakodnevnim problemima i situacijama. Također, prednost ovakvog načina komunikacije jest i ta što korisnici u bilo kojem trenutku i koliko god puta žele i trebaju, mogu ponovo pogledati sadržaj.