EU

Sportsko-rekreacijske aktivnosti

Opći podaci

Datum: 05.08.2019.


Opis radionice

U suradnji s Udrugom branitelja Domovinskog rata Kumrovec-Zagorska Sela i Inicijativom za razvoj Općine Kumrovec održana je sportsko-rekreativna aktivnost: bela i šah na lokacijama Zagorska Sela i Zelenjak.


Galerija radionice

Partneri na projektu

Pasica

Kontaktirajte nas

I uključite se

Kontaktirajte nas