EU

SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOST - Jarmina (hodanjem do zdravlja)

Opći podaci

Mjesto: Jarmina


Opis radionice

Održana je sportsko-rekreativna aktivnost – hodanjem do zdravlja u Jarmini. Sudjelovalo je 27 korisnika, članova raznih udruga iz KZŽ. Osim rekreacije, bitno je druženje s osobama iste društvene skupine, korisno korištenje slobodnog vremena, rekreacija i zdravi načini života.


Galerija radionice

Partneri na projektu

Pasica

Kontaktirajte nas

I uključite se

Kontaktirajte nas