EU

Psihološka radionica - Zabok

Opći podaci

Datum: 15.10.2020.

Mjesto: Zabok


Dana 15.10.2020. godine u prostorijama ŽP UHDDR KZŽ u Zaboku održana je interaktivna radionica psihološke podrške s 13 prisutnih korisnika uz striktno pridržavanje propisanih mjera, kao i na svakoj radionici. Radionicu vode: mag soc Kristina Posarić i terapeutkinja brze transformacije Zlatka Sever. Kako se situacija sa COVIDOM sve više pogoršava i kod naših korisnika osjeća se sve veći psihološki pritisak te još veći strah zbog prijetnje njihovoj egzistenciji i egzistenciji njihovih obitelji. Korisnicima je potrebno omogućiti konstantnu individualnu dostupnost terapeuta kao i prostor u kojem će se takvi sastanci u miru održavati . Korisnici rade u skupinama, te individualno, fizički odvojeni u dvije prostorije te u konačnici zajedno odrađuju treninge komunikacije.


Galerija radionice

Partneri na projektu

Pasica

Kontaktirajte nas

I uključite se

Kontaktirajte nas